Individuálne poradenstvo

Každý z nás je jedinečná bytosť prežívajúca svoj životný príbeh. Nič sa nám nedeje náhodou, všetko má svoj zmysel. Pribúdajúcimi rokmi hľadáme zmysel života, zmysel v bežných situáciách, ktoré sa nám dejú. Otázku: „prečo práve ja?“ meníme na „prečo sa mi to deje?“ Individuálne poradenstvo je zamerané na jednoduché osvojenie si princípov života a energií, ktoré sa nám skrz náš život a vzťahy premietajú v realite.

Cena: 50 eur za sedenie (1 hod)