Párové poradenstvo / terapia

Život je proces zmien, ktoré sa odrážajú aj v partnerskom vzťahu. Bežný život so sebou prináša rôzne témy ako je rodičovstvo, intimita, nevera, zamrznutá komunikácia. A práve komunikácia je priestor na vzájomné zdieľanie individuálnych pocitov. Ak nefunguje, nevieme sa pohnúť ďalej. Častým javom je, že si z detstva podvedome preberáme modely a vzorce správania od svojich rodičov. Popri bežnom živote nemáme šancu si zvedomiť všetko, čo v našom podvedomí žije a čo nám limituje život. Fungujeme ako naprogramované počítače, ktoré vykonávajú zadané pokyny. Problémom vo vzťahu môžu byť aj nespracované zranenie z minulých vzťahov, traumy z detstva, potlačené emócie, ktoré bránia plynulej a úprimnej komunikácii vo vzťahu. V párovej terapii prevláda práca s dvojicou, ako aj individuálna práca každého z partnerov, orientovaná na zlepšenie tohto vzťahu. Cieľom je nájsť súlad v komunikácií, vzájomné pochopenie, nacítenie potrieb a pocitov partnerov vzájomne.

Cena: 80 eur za sedenie (1,5 hod)