Regresná terapia

...hľadáme príčiny vašich súčasných problémov vo vašej minulosti. Uvediem vás do hladiny alfa, v ktorej sa vám budú vynárať z podvedomia vnútorné obrazy. Je to bezpečná hladina, kedy si plne uvedomujete stav „tu a teraz“ a zároveň vnímate svoje vnútorné obrazy. Počas procesu regresnej terapie vnímate tieto obrazy, minulé zážitky aj s príslušnými pocitmi, ktoré ste tam prežívali. Cieľom terapie je nájsť tieto situácie, kde vznikla príčina súčasného stavu, vedome pomenovať a spracovať emócie a pocity v nich obsiahnuté, pochopiť ich a uvoľniť. Vždy kladiem množstvo otázok, pomocou ktorých si celú situáciu spracovávate. Regresnou terapiou sa dajú riešiť: 

- Vzťahové problémy – rodinné, partnerské, pracovné

- Traumatické zážitky z detstva, z minulých životov
-
 Obmedzujúce presvedčenia, negatívne programy

- Rôzne emočné bloky (pocity viny, ľútosti, beznádeje, bezmocnosti, smútok, depresia...)
-
 Psychosomatické a zdravotné problémy

- Strachy, fóbie, stres

- Hľadanie zmyslu života
Viac info v Ateliéri pre dušu»

Cena: 75 eur za sedenie - od 1.5.2021 120 eur za sedenie (2-3 hod)